Κινητή προσθετική

Σε περιπτώσεις εκτεταμένης ή και ολικής απώλειας δοντιών μπορούμε να αποκαταστήσουμε τη στοματική λειτουργία χρησιμοποιώντας κινητές τεχνητές οδοντοστοιχίες. Οι οδοντοστοιχίες αυτές μπορούν να αφαιρούνται από τον ίδιο τον ασθενή.

Μερικές κινητές οδοντοστοιχίες

Αντικαθιστούν ελλείποντα δόντια στο ίδιο οδοντικό τόξο. Συνήθως υποστηρίζονται από τα εναπομείναντα δόντια για να εφαρμόζουν σταθερά. Οι μερικές οδοντοστοιχίες μπορεί να έχουν τον παραδοσιακό μεταλλικό σκελετό ή να κατασκευαστούν από ελαφριά, εύκαμπτα υλικά.

Ολικές κινητές οδοντοστοιχίες

Αντικαθιστούν ελλείποντα δόντια στο ίδιο οδοντικό τόξο. Συνήθως υποστηρίζονται από τα εναπομείναντα δόντια για να εφαρμόζουν σταθερά. Οι μερικές οδοντοστοιχίες μπορεί να έχουν τον παραδοσιακό μεταλλικό σκελετό ή να κατασκευαστούν από ελαφριά, εύκαμπτα υλικά.